Familys in Holla and Lunde - Niels Johnsen
         
  
This website in english        Dette webstedet på norsk       

        

Information about Niels Johnsen , Saug (Porsgrunn)

Son of Jon Gundersen, Rommenæs (Saug-Hølen) (Tvilling-Twin) and Inger Olsdatter, Saug (Hølen)

Decendants            Cascade of ancestors

Sex M
Birth date 1777
Place of birth Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark, Norway
Baptized date 1777
Where baptized Holla, Telemark, Norway
Date of emigration
Place of emigration
Date of death 1851
Place of death østre Porsgrunn, Telemark, Norway
Date of buried
Place buried
Occupation Tømmerhugger, Forretningsmann, Skibsbygger
Additional information
Last modified 31 mar 2006 - 01:00:00
   
Show/hide additional information on this page
    Faddere / Godparents:
Peder Rom. den ældre, Tron Jonsen Saug, Jørgen Heisholt, Aslou Romenes, Aslou Gundersdtr
Romenes

Fra "Gårds- og slektshistorien for Eidanger":
Niels Johnsen (1777-1851) var født på Ulefoss. Han giftet seg i 1798 med Thorborg Johnsen
(1769-1849), Niels og Thorborg hadde disse barna:
Karen, født 1799 - død 1893. Gift med gårdbrukersønn, kjøpmann Mathias Thorstensen
Mathiesen (1796-1841). Bosatt i Porsgrunn (Vestsidens apotekergård).
Inger, født 1803 - død 1847. Gift med løytnant Lundstrøm (1776-1840), senere
overtollbetjent. Bosatt i Porsgrunn (
Møllergården). Birgithe, født 1805 - død 1868. Gift 1829 med kaptein, senere kjøpmann Niels
Vauvert (1797-1875). Var i en årrekke kemner. Bosatt i Porsgrunn (Aallegården, senere
Baumanngården).
Gurine, født 1806 - død 1885. Gift med kjøpmann Nicolay Larsen (1808-1879) i Skien.
Anne Kirstine Jørgine, født 1807 - død 1885. Ugift. Bosatt i Porsgrunn.
Niels Johnsen kom fra Ulefoss i Holla hvor han som ung gutt var kommet i Aalls tjeneste.
Senere reiste han til Porsgrunn og tok arbeid hos Jørgen Aall fra 1804 og fram til 1819. Han
forpaktet først Bjørntvet (Myrene) og senere Roligheten.
I 1819 kjøpte Niels Johnsen bygården Storgaten 137 i Porsgrunn og begynte med sin egen
forretning. Samme år kjøpte han også det senere bruksnummer 2 under Gunneklev. I 1831 kjøpte han
den da benevnte Aallegården (senere Baumanngården). Denne bygningen rev han ned og fikk bygd
den om til en enetasjes gård. Begge bygårdene gikk senere over til en svigersønn, Niels
Vauvert.
Den unge Niels Johnsen kom til Porsgrunn med «to tomme hender», men han arbeidet seg med
årene opp til å bli en av byens mest betydelige forretningsmenn. Johnsen satte også i stand N.
B. Aalls tidligere skipsverft. Der fikk han bygd flere middelstore skuter.
Matrikkelen fra 1838 viser at Niels Johnsens eiendom da var skylddelt. «Rødningen»,
løpenummer 117b (senere bruksnummer 18), tilhørte fremdeles Johnsen. Dette bruket hadde en gammel
skyld på 1 hud og 2/3 skinn og en ny skyld på 2 spesidaler.
«Myrene», løpenummer 117c (senere bruksnummer 19), var fraskilt bruket med en gammel skyld
på 7 1/3 skinn og en revidert skyld på 1 daler og 19 skilling. I 1839 fikk Anders Jacobsen
som var oppsitter på det fraskilte bruket, skjøte på denne eiendommen for 800 spesidaler.
I 1845 skjøtet Niels Johnsen den resterende delen av Rydningen over på brukseier Hans
Holmboe Wright på Bjørntvet (senere bruksnummer 1). Han fikk skjøte på eiendommen for 1200
spesidaler.
      
   
Spouses/Children
   
Spouse/Partner Thorborg Olsdatter
Married 1798
Place of marriage  
   
    Child Karen Nielsdatter
        Birth date Des 1799
        Baptized date 29 Des 1799
        Spouse/Partner Matthis Torstensen Mathisen, Klyve
   
    Child Birgitte Jørgine Nielsdatter
        Birth date Des 1801
        Baptized date 13 Des 1801
        Spouse/Partner Niels Vauvert
   
    Child Inger Nielsdatter
        Birth date Nov 1803
        Baptized date 20 Nov 1803
        Spouse/Partner nn Lundstrøm
   
    Child Birthe Gurine Nielsdatter
        Birth date Sep 1805
        Baptized date 29 Sep 1805
        Spouse/Partner Nicolay Larsen
   
    Child Anne Kirstine Nielsdatter
        Birth date Mai 1807
        Baptized date 10 Mai 1807
     
     
Add information on Niels Johnsen, Saug (Porsgrunn)


Your name or email address